Hotline:0969.229.363

Tư vấn TP.HCM:0814.737.333

Hỗ trợ kỹ thuật:0904.991.901

Hỗ trợ Hosting - Server:0904.991.901

50+ trang mạng xã hội cho phép đánh dấu website

4.5 - 1.671

Sự ra đời của các thuật toán của Google đã khiến cho việc Seo trở lên khó khăn hơn rất nhiều.Cùng với đó vai trò của mạng xã hội ngày càng được nâng cao hơn trong đánh giá xếp hạng.Dưới đây là hàng trăm trang web cho phép đánh dấu trang web của bạn giúp tăng traffic và backlink cho trang web của bạn.

Chỉ cần tạo tài khoản rồi đánh dấu trang web lên.

http://www.bookmark-manager.com/
http://www.bookmax.net/
http://www.bibsonomy.org/
http://blinklist.com/
http://www.blogbookmark.com/
http://www.blurpalicious.com/
http://www.bmaccess.net/
http://www.buddymarks.com/
http://www.citeulike.org/
http://clipclip.com/
http://www.cloudytags.com/
https://delicious.com/
http://www.diigo.com/
http://digg.com/
http://www.sitepronews.com/
https://www.bookmarkee.com/index.php?easybm
http://www.start.me/en/favoor
http://www.folkd.com/
http://www.freelink.org/
http://www.furl.net/learnMore.jsp
http://www.gather.com/
http://www.hyperlinkomatic.com/
http://icio.de/
http://ww2.ikeepbookmarks.com/home.asp
http://www.kaboodle.com/
http://kinja.com/
http://www.lilisto.com/
http://www.linkagogo.com/
http://www.linkarena.com/
http://www.memotoo.com/
http://www.mister-wong.com/
http://murl.com/splash/
http://www.mybookmarks.com/
http://www.myhq.com/
http://www.mylife.com/
http://www.mysitevote.com/
http://www.newsvine.com/
http://www.reddit.com/
http://www.segnalo.it/
http://sitebar.org/
http://www.sitejot.com/
http://www.squidoo.com/
http://www.startaid.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.stylehive.com/myhive
http://www.tagza.com/
http://www.whitelinks.com/
http://www.wirefan.com/
http://www.xilinus.com/